HomeAll ProductsHow ToAd VideosAbout UsContact Us714-839-6712Kết Quả Xổ Số  
Logo
+ Yến
+ Sâm
+ Ðông Trùng Hạ Thảo
+ Linh Chi
+ Sản phẩm Nhật Bản
+ Các Sản Phẩm Khác

FATHER'S DAY SALES
 
15% OFF Yến từ 250gram

 
Thang Thuốc Bắc Hầm Gà Ác

Price: $12.00
 
 
Mua Hộp Yến 3-COLOR Super Dried 500g
Bớt 15% - Tặng 3 Hộp Yến Super Dried

Price: $1700.00 - $255 coupon.
Price after coupon applied: $1445.00
 
 
3ADH - AAA Dried Bạch Yến - 100 grams - Tặng Thố Chưng Yến

Price: $240.00 - $25 coupon.
Price after coupon applied: $215.00
 
 
3ADH - AAA Dried Bạch Yến - 250 grams - Bớt 15% - Tặng 02 chai Collagen Nhật Bản dạng nước - Tặng thố chưng yến.

Price: $600.00 - $90 coupon.
Price after coupon applied: $510.00
 
 
3CAWYR - AAA Dried - 3 colors Bạch-Hoàng-Hồng Yến 250gr - Bớt 15% - Tặng 01 hộp sâm Hoa Kỳ - Tặng 01 chai Collagen Nhật Bản dạng nước - Tặng Thố Chưng Yến

Price: $750.00 - $112.5 coupon.
Price after coupon applied: $637.50
 
 
3CSDWYR - Super Dried - 3 colors Bạch-Hoàng-Hồng Yến 500 grams - Bớt 15% - Tặng 03 hộp yến super dried - Tặng thố chưng yến.

Price: $1700.00 - $255 coupon.
Price after coupon applied: $1445.00
 
  
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
Tansanhyen
slideshow

Nhà thuốc bắc Tân Sanh phục vụ đồng hương 30 năm qua, đại lý tất cả các loại dược thảo, trà sâm, nhung, yến hảo hạng. Yến bảo đảm 100% nguyên chất, có cầu chứng tại Hoa Kỳ. Có danh y chuẩn mạch và châm cứu, chuyên trị bệnh mất ngủ, phong thấp, hiếm muộn, ngứa ngoài da. Có bán rượu thuốc Ông Uống Bà Khen.


9659 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
1-888-982-8828 or 1-714-839-6712

Accept Card Types and Shipping Carriers