Logo Header
  HomeAll ProductsHow ToAd VideosAbout UsContact Us714-839-6712  
CATEGORIES
+ Yến
+ Sâm
+ Ðông Trùng Hạ Thảo
+ Linh Chi
+ Các Sản Phẩm Khác

Khi mua 100 gram yến trở lên, FREE thố chưng yến & FREE shipping


 
SDWE - Super Dried Bạch Yến - 100 grams - Tặng thố chưng yến

$330.00

 
SDYRK-Super Dried 100 Grams Hoàng Yến và Hồng Yến - Tặng thố chưng yến

$350.00

 
3ADH - AAA Dried Bạch Yến - 100 grams

$240.00

 
SDYK - Hoàng yến Super Dried 250 grams

$850.00

 
SDRK - Hồng Yến Super Dried 250 grams

$850.00

 
SDYRK - 250 grams Hoàng Yến và Hồng Yến - Tặng thố chưng yến

$850.00

 
SDRE - Super Dried Hồng Yến - 100 grams - Tặng thố chưng yến

$350.00

 
SDWR - Super Dried Bạch Yến - 100 grams - Tặng thố chưng yến

$350.00
  

Welcome to TanSanhYen.com

TOLL FREE: 1-888-982-8828

Nhà thuốc bắc Tân Sanh phục vụ đồng hương 30 năm qua, đại lý tất cả các loại dược thảo, trà sâm, nhung, yến hảo hạng. Yến bảo đảm 100% nguyên chất, có cầu chứng tại Hoa Kỳ. Có danh y chuẩn mạch và châm cứu, chuyên trị bệnh mất ngủ, phong thấp, hiếm muộn, ngứa ngoài da. Có bán rượu thuốc Ông Uống Bà Khen.


9659 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
1-888-982-8828 or 1-714-839-6712

Accept Card Types and Shipping Carriers